Röviden a tartási és az életjáradéki szerződésről

A tartási szerződés az idős, létfenntartásukra képtelen személyek ellátásának biztosításában játszik fontos szerepet azzal, hogy a gondozásra, ápolásra szoruló személyek szerződéses úton – ingatlanuk, vagy ingóságuk átruházása fejében – gondoskodhatnak saját maguk számára életük végéig a megfelelő ellátás és ápolás megteremtéséről.

A tartási szerződés értelmében az egyik fél köteles a másik felet megfelelően eltartani (Ptk. 586. § (1) bekezdés).

Életjáradéki szerződés alapján az egyik fél meghatározott pénzösszeg időszakonként visszatérő szolgáltatására köteles. A két szerződés fogalmából kitűnik, hogy mindkettő célja a jogosult létfenntartásának biztosítása. Amíg azonban ez a tartási szerződésnél természetbeni szolgáltatásokkal valósul meg, az életjáradéki szerződés alapján a kötelezett pénz teljesítésére köteles.

Mi mindkét félnek az életjáradék szerződést javasoljuk. Ebben már nagy tapasztalatunk is van Budapesten és Miskolcon.

Van saját tulajdonú ingatlana és eltartási szerződést kötne? Ügyvéd és közjegyző jelenlétében kötünk szerződést idős hölggyel, úrral.

Ön befektető? Ebben az esetben hívja irodánkat, hogy megkeressük Önnek adatbázisunkból azt a megfelelő személyt akivel eltartási vagy életjáradéki szerződést köthet.

Közvetítés tartási szerződéshez

A tartási szerződés polgári jogi szerződési forma. Az egyik oldalon az eltartó fél van, aki lehet természetes személy, vagy akár jogi személy is, a másik oldalon az eltartott áll, aki természeténél fogva kizárólag természetes személy lehet. Az eltartó a tartási szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy az eltartottat megfelelően eltartja.

Milyen előnye származik a szerződéskötésből az eltartónak?

Az eltartó a tartás szolgáltatását rendszerint ellenszolgáltatásért vállalja, azon belül is általában az eltartott lakóingatlana átruházása fejében. Az ellenszolgáltatás a szerződés megkötésének időpontjában, vagy a felek által meghatározott későbbi időpontban kerül át az eltartó tulajdonába. Az eltartott védelméről haszonélvezeti jog gondoskodik.

Mit kell vállalnia ezért az eltartónak?

A tartási szerződés alapján a kötelezett mindazt köteles a jogosultnak szolgáltatni, ami megfelelő eltartásához szükséges. Köteles élelmezni, lakást, fűtést, világítást, mosást, ruházatot biztosítani a számára, betegség esetén orvosi kezelésről, gyógyszerellátásról, korára és egészségi állapotára tekintettel rendszeres ápolásról, gondozásról gondoskodni és halálát követően illő módon eltemettetni.

Figyelem! A megfelelő eltartás nem azonos a minimális, szűkös tartással; a szerződés alapján nyújtott tartásnak az eltartott körülményeihez képest kell megfelelőnek lennie.

Hogyan jöhet létre a tartási szerződés?

A tartási szerződés érvényességi kelléke annak írásba foglalása. Amennyiben a tartási szerződésben ingatlan átruházásáról is rendelkeznek a felek, úgy azt ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közjegyző által készített közokiratba kell foglalni.

A tartási szerződés bizalmi jellegére tekintettel a szolgáltatás nyújtása, illetőleg igénylése személyhez kötött. A jogosult azt, ami neki jár, a szerződés szerint csak maga igényelheti, és a kötelezett is személyesen tartozik azt teljesíteni, az eltartott nem köteles mástól a teljesítést elfogadni.

Mi történik, ha valamelyik fél elhalálozik a szerződés lejárta előtt?

Míg az eltartott halála minden esetben megszünteti a tartási szerződést, az eltartó halála nem feltétlenül eredményezi azt. Amennyiben ugyanis a tartást valamely vagyontárgy átruházása (pl.ingatlan) ellenében nyújtotta az eltartó, úgy az eltartó örökösei kötelesek a tartást folytatni amennyiben az eltartó haláláig nyújtott tartás az ellenszolgáltatást (pl.az ingatlan értékét) nem fedezi. Az eltartóknak ez a kötelezettsége az örökhagyó tartozásaiért való felelősség szabályai szerint alakul, így az eltartók (eltartó örökösei) elsősorban a hagyaték tárgyaival, illetve, ha azok már nincsenek meg, úgy a hagyaték értéke erejéig felelnek.

Milyen lépéseket érdemes tenni azért, hogy a tartás ellenértékét (például családi ház) az eltartó végül meg is kapja?

A tartási szerződésben leggyakrabban az eltartott a tartás ellenszolgáltatásaként ingatlanát az eltartóra ruházza, ebben az esetben a szerződés megkötésekor a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésével az ingatlan az eltartó tulajdonába kerül. A jogosult érdekei veszélybe kerülhetnek, ha az eltartó tulajdonával még a tartási szerződés fennállása alatt rendelkezik, azaz például az ingatlant másnak értékesíti, ugyanakkor a tartási kötelezettségének nem megfelelően tesz eleget, ezért a törvény lehetőséget ad arra, hogy a korábbi tulajdonos eltartott javára az ingatlan teherlapján ún. tartási jog kerüljön bejegyzésre.

Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés fontosságára, minden ügyfelünk figyelmét felhívjuk.

Ha a jogosult tartási joga az ingatlan-nyilvántartásba be van jegyezve és a kötelezett tartási kötelezettségét nem vagy hiányosan teljesíti, a jogosult az ingatlanból végrehajtás útján kereshet kielégítést, végső soron az ingatlan lefoglalása, a végrehajtási jog bejegyzése, illetőleg az ingatlan elárverezése útján történhet a jogosult kielégítése. A kielégítés célját szolgáló összeget a bíróság nem csak a már lejárt, elmulasztott szolgáltatások, hanem a jövőben esedékes szolgáltatások pénzbeli ellenértékében állapítja meg, ugyanis a jogosult nem kényszeríthető arra, hogy a nem teljesítő kötelezettel szemben mindig időszakonként külön perelje az elmaradt szolgáltatások értékét.

– ha Ön tartásra szorul, és szeretné, ha valaki gondoskodna Önről, eltartaná Önt valamilyen ellenérték (például ingatlana) fejében, illetve,
– ha Ön szeretne valamilyen ellenérték fejében (például ingatlan) gondoskodni, eltartani egy eltartásra szoruló embert,
vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.

Milyen lépéseket tehet az eltartott, ha az eltartó megszegi a szerződést?

Ha az eltartó nem a megfelelő módon vagy egyáltalán nem végzi az ellenszolgáltatást, akkor ebben az esetben egyrészt a haszonélvezeti jog biztosít védelmet az eltartottnak, másrészt szerződésszegés esetén ügyvédünk tud megfelelő védelmet biztosítani. Tehát mindkét fél biztonságban érezheti magát!


 

Érdekli a lehetőség?

Kérem, hívjon azonnal a 06 / 70 / 220 – 76 – 88-on vagy írjon üzenetet a hazvadasz@gmail.com email-címre: hétköznapokon 24 órán belül, de általában 3-4 órán belül válaszolok!